Wednesday, 18/05/2022 - 06:40|
THCS TRƯỜNG SA - BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI - CHÀO MỪNG NĂM HỌC 2021-2022

Kế hoạch hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 - 2022

Kế hoạch hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi năm hoc.: 2021 - 2022

   ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS TRƯỜNG SA

                               ***

                  Số: 01/KH.LĐ               Trảng Dài, ngày 26  tháng 09  năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Công tác Đội và phong trào thiếu nhi

Năm học : 2021 - 2022

 

Căn cứ Chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Hội đồng Đội TP. Biên Hoà năm học 2021 - 2022 và tình hình thực tế tại Liên đội.

Liên đội trường THCS Trường Sa xây dựng Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 - 2022, cụ thể như sau:

 

I. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC

    “Thiếu nhi Biên Hòa

                           Học tốt, chăm ngoan

      Vui khỏe, an toàn”

* Bài hát chủ đề năm học : Thiếu nhi làm theo lời Bác (Nhạc và lời: Nhạc sĩ Mai Trâm)

 

II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

1. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”; đổi mới, linh hoạt phương thức trong triển khai các phong trào, chương trình, hoạt động Đội cho đội viên phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19; đảm bảo cho các em được học tập, rèn luyện trong môi trường an toàn.

2. Triển khai thực hiện tốt các hoạt động thi đua, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X nhiệm kỳ (2022 - 2027) và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. 

3. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ đội viên học tập, rèn luyện trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp; chăm lo, giúp đỡ đội viên có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thông qua thực hiện hiệu quả chương trình “Chia sẻ cùng em thơ, chung tay vượt qua đại dịch” phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.

4. Triển khai thực hiện các giải pháp xây dựng tổ chức Đội vững mạnh. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ huy Liên đội.

5. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện Luật Trẻ em; tăng cường các hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em; thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em.

 

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRONG NĂM HỌC

- Chỉ tiêu 1: Xây dựng kế hoạch hoạt động, thực hiện công trình, phần việc măng non chào mừng Đại hội Đoàn các cấp.

- Chỉ tiêu 2: Tổ chức sinh hoạt chủ đề “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”.

- Chỉ tiêu 3: Tổ chức cho các em đội viên đến với các địa chỉ đỏ.

- Chỉ tiêu 4: Thực hiện tốt việc hỗ trợ, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn theo hướng dẫn của HĐĐ.

- Chỉ tiêu 5: Xây dựng ít nhất 01 điểm sinh hoạt, khu vui chơi cho các em đội viên.

- Chỉ tiêu 6: Triển khai xây dựng mô hình không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội.

- Chỉ tiêu 7: Tổ chức việc tuyên truyền phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em và tai nạn thương tích cho đội viên.

- Chỉ tiêu 8: Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ chỉ huy Đội, Ban chỉ huy Liên đội.

- Chỉ tiêu 9: Thực hiện mô hình, hoạt động tuyên truyền, thực hiện hiệu quả Luật Trẻ em.

- Chỉ tiêu 10: Thực hiện mô hình trong tổ chức hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, rèn luyện kỹ năng cho thiếu nhi.

 

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Đổi mới phương thức triển khai phong trào và các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ thiếu nhi trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp

- Liên đội chủ động nghiên cứu, phối hợp chuyển đổi linh hoạt hình thức triển khai các chương trình, hoạt động, tạo điều kiện cho đội viên tham gia phù hợp, an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19. Chủ động tìm kiếm nguồn lực, phối hợp với các đơn vị đảm bảo trang thiết bị tổ chức các hoạt động tương tác, giao lưu trực tuyến, giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho đội viên. Hướng dẫn đội viên kỹ năng học tập trực tuyến; tự tập luyện thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe; giữ gìn vệ sinh, phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, đảm bảo tổ chức tốt các hoạt động đã đề ra theo chương trình, kế hoạch công tác năm.

- Đẩy mạnh triển khai chương trình “Chia sẻ cùng em thơ, chung tay vượt qua đại dịch”, "Triệu ly sữa và hành trình của những quyển sách“. Trong đó, tập trung các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ đội viên có hoàn cảnh khó khăn, đội viên trong khu vực phong tỏa và khu cách ly tại các cơ sở y tế, đội viên là con của cán bộ chiến sỹ, y bác sỹ trên tuyến đầu chống dịch. Vận động nguồn lực xã hội hóa trao tặng học bổng, đồ dùng học tập, phương tiện đến trường giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học tập, sinh hoạt chuẩn bị bước vào năm học mới; chủ động rà soát, nắm tình hình học sinh trên địa bàn, vận động các em học sinh có nguy cơ bỏ học trở lại trường.

 

2. Triển khai thực hiện phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” 

2.1 Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”

- Đổi mới, đa dạng hoá hình thức tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống cách mạng của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh và của đơn vị. Tăng cường các hình thức tuyên truyền trực quan, giới thiệu về di tích lịch sử, cách mạng, các nhân vật lịch sử trong nhà trường và qua các trên kênh thông tin của tổ chức Đoàn, Đội. 

- Thực hiện nghiêm túc lễ chào cờ, hát Quốc ca và nâng cao chất lượng sinh hoạt liên đội dưới cờ hằng tuần để giáo dục, định hướng cho đội viên về đạo đức, lối sống, tình yêu quê hương, đất nước, chủ quyền biển đảo và toàn vẹn lãnh thổ; về tình thầy trò, tình bạn, gắn với tuyên truyền gương anh hùng nhỏ tuổi, gương người tốt, việc tốt; duy trì, nghiên cứu chuyển đổi, hướng dẫn hình thức, nâng cao hiệu quả sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng” phù hợp với tình hình mới; tiếp tục tổ chức hiệu quả, sáng tạo Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn”.

- Tổ chức cho đội viên tham gia các hoạt động tuyên truyền, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp; hoạt động tìm hiểu, viết thư gửi Đại hội Đoàn.

- Liên đội tiếp tục tuyên truyền, thực hiện tốt công tác Trần Quốc Toản thông qua tổ chức cho đội viên tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa, “Uống nước nhớ nguồn; thăm Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách, có công với cách mạng. Tổ chức các hoạt động chia sẻ tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, dịch bệnh; chăm lo cho con em các gia đình chính sách; giúp đỡ, chia sẻ với thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

- Tập trung hướng dẫn, tổ chức cho đội viên trong toàn Liên đội tìm hiểu và tham gia các hoạt động gìn giữ, phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc và của địa phương. Củng cố, phát triển các loại hình câu lạc bộ văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các đội tuyên truyền măng non trong nhà trường, Nhà thiếu nhi tỉnh và ở địa bàn dân cư. Tổ chức các hoạt động nhằm khơi dậy tình yêu, niềm tin của đội viên đối với đất nước, tuyên truyền, hướng dẫn các em tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Vững tin Việt Nam”.

 2.2. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy Học tập tốt, lao động tốt”

- Liên đội tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả các phong trào, hoạt động thi đua học tập tốt. Tạo môi trường để đội viên, học sinh tích cực, chủ động trong học tập.

- Tổ chức các hoạt động định hướng, khuyến khích đội viên chủ động trang bị những kiến thức về ngoại ngữ, tin học và kỹ năng xã hội; hướng dẫn cho các em tiếp cận sử dụng Internet phục vụ nhu cầu học tập, giải trí lành mạnh. Tổ chức hướng dẫn, trang bị kiến thức, kỹ năng số cho đội viên theo từng độ tuổi để biết tự bảo vệ mình và biết cách tương tác an toàn trên môi trường mạng, trong đó tập trung hướng dẫn kỹ năng sử dụng mạng lành mạnh, an toàn; tự bảo vệ mình khi tham gia tương tác trên môi trường mạng và cách thức nhận diện, thông báo, tố giác hành vi, vụ việc xâm hại trẻ em trên không gian mạng.

- Tạo môi trường, điều kiện phát triển và nâng cao khả năng tư duy sáng tạo cho đội viên trong quá trình học tập cũng như tham gia hoạt động phong trào thông qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, như: tổ chức các hành trình, các hoạt động về giáo dục và trải nghiệm hoạt động STEM; thực hiện hiệu quả mô hình “Giờ ra chơi trải nghiệm, sáng tạo” tích hợp, lồng ghép với nhóm các môn khoa học khác...

- Tổ chức hiệu quả các hoạt động hình thành thói quen đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong đội viên thông qua: cuộc thi Đọc sách vì tương lai, ngày hội đọc sách, chuyên mục giới thiệu sách hay... Đẩy mạnh phong trào “Đọc và làm theo báo Đội; hướng dẫn đội viên tham gia viết tin, bài, sáng tác tác phẩm thơ, văn tham gia Trại sáng tác thơ văn tuổi học trò và xét giải thưởng "Cây bút tuổi hồng". Chủ động vận động nguồn lực xây dựng công trình không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội trong liên đội.

- Giáo dục đội viên ý thức tiết kiệm, tình yêu lao động, bảo vệ môi trường thông qua phong trào “Kế hoạch nhỏ” và thực hiện có hiệu quả công trình, phần việc măng non từ nguồn kinh phí kế hoạch nhỏ, công trình măng non.

- Tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Biên Hòa” giao lưu với các gương đội viên, học sinh tiêu biểu, các gương từng là đội viên, chỉ huy đội, Cháu ngoan Bác Hồ.

2.3. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt”

- Tổ chức hiệu quả, thiết thực các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa các liên đội ở đô thị với các liên đội vùng cao, vùng sâu, vùng biên giới, biển đảo. Duy trì tổ chức hiệu quả phong trào “Đôi bạn cùng tiến”, “Bạn giúp bạn”.

- Tuyên truyền, giáo dục đội viên thực hiện nghiêm túc nền nếp, kỷ cương học đường, tinh thần đoàn kết. Tổ chức sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm về “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường” trong giờ chào cờ đầu tuần, sinh hoạt liên đội, chi đội. Hướng dẫn các em nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội; ý thức chấp hành pháp luật, tham gia an toàn giao thông và phòng chống các tệ nạn xã hội.

- Tăng cường các hoạt động truyền thông cho đội viên về tác hại của ma tuý, bia rượu, các chất kích thích và tệ nạn xã hội; nhân rộng các mô hình tuyên truyền, ngăn chặn, phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật; phối hợp với các ngành giúp đỡ, giáo dục thiếu niên chậm tiến. Triển khai các chương trình giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản, phòng chống HIV/AIDS trong đội viên... Hướng dẫn đội viên tiếp cận, tham gia các kênh tương tác trực tuyến, truyền hình trẻ em do các cấp bộ Đoàn, Đội thực hiện.

- Tiếp tục thực hiện các mô hình hiệu quả, nhân rộng, tăng tính sáng tạo trong tổ chức các mô hình câu lạc bộ, mô hình rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, ý thức kỷ luật cho đội viên. Nghiên cứu các mô hình mới trong giáo dục kỹ năng dành cho đội viên trong bối cảnh dịch Covid-19 chưa được kiểm soát. 

2.4. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Giữ gìn vệ sinh thật tốt

- Tổ chức hướng dẫn đội viên rèn luyện ý thức tự chăm sóc sức khỏe bản thân và thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân, gia đình, trường học và nơi công cộng. Tổ chức các hoạt động giáo dục ý thức trách nhiệm của đội viên trong việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Hướng dẫn đội viên tích cực tham gia hiệu quả chương trình “Vì một Việt Nam xanh và các hoạt động hình thành ý thức, thói quen bảo vệ môi trường, cho đội viên thông qua các mô hình như: lớp học xanh, vì mái trường xanh, nhà vệ sinh thân thiện, vườn hoa trong khuôn viên trường; chương trình “Ươm mầm xanh, trải nghiệm một ngày làm nông dân, tham quan trung tâm giống, cây trồng... 

2.5. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”

- Tổ chức các hoạt động định hướng cho đội viên rèn luyện, thực hành phương châm “Tiên học lễ, hậu học văn”, bồi đắp cho đội viên đức tính khiêm tốn, lễ phép trong giao tiếp, ứng xử và trong đời sống hằng ngày.

- Đẩy mạnh hoạt động “Nói lời hay, làm việc tốt” giúp đội viên nhận thức được những việc làm tốt và tránh xa những điều chưa tốt; giáo dục, định hướng những giá trị tốt đẹp cho đội viên.

- Giáo dục đội viên lòng dũng cảm, tính trung thực trong học tập, sinh hoạt và trong đời sống hàng ngày thông qua việc đẩy mạnh giới thiệu các gương điển hình tiên tiến trên chuyên mục “Những bông hoa nhỏ, “Gương sáng đội viên, sinh hoạt chuyên đề “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”. Tăng cường công tác phát hiện, tuyên dương và nhân rộng các gương đội viên tiêu biểu trong phong trào “Nghìn việc tốt”.

- Đẩy mạnh các hoạt động bồi dưỡng tâm hồn, thắp sáng ước mơ, khát vọng vươn lên trong cuộc sống thông qua việc xây dựng, xuất bản và giới thiệu tác phẩm văn học nghệ thuật, tác phẩm điện ảnh, âm nhạc đáp ứng yêu cầu, thị hiếu nghệ thuật của đội viên.

 

3. Công tác xây dựng Đội

3.1. Công tác đội viên

- Nghiêm túc triển khai Chương trình “Rèn luyện đội viên” gắn với chương trình “Em làm việc tốt mỗi ngày”. Chuyển đổi hình thức theo dõi, đánh giá, xếp loại việc hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên trên App “Việc tốt mỗi ngày”. Định kỳ hằng tháng có tổng kết, khen thưởng những đội viên, thiếu niên thực hiện tốt chương trình “Rèn luyện đội viên”.

- Xây dựng các mô hình, hoạt động dành cho đội viên lớn (lớp 8 và lớp 9); tập trung các nội dung giáo dục hướng nghiệp, bình đẳng giới; hướng dẫn các em xây dựng phong cách đội viên trưởng thành. Làm tốt công tác rà soát, giới thiệu đội viên lớn cho Đoàn xem xét, phát triển đoàn viên.

- Quản lý đội viên theo đúng quy định của Điều lệ và hướng dẫn thực hiện điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.

3.2. Công tác xây dựng Ban Chỉ huy Đội

- Lựa chọn đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội đảm bảo đúng tiêu chuẩn, yêu cầu; phát huy tốt vai trò tự quản, thủ lĩnh của các em trong các hoạt động và sinh hoạt của Đội.

- Quan tâm bồi dưỡng, huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội theo khung nội dung hướng dẫn của Hội đồng Đội thành phố. Duy trì nề nếp sinh hoạt, hoạt động của câu lạc bộ “Chỉ huy Đội”, linh hoạt tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn, sinh hoạt câu lạc bộ theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.  

- Quan tâm, tổ chức các hoạt động tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình Chỉ huy Đội giỏi thông qua các cuộc thi, giải thưởng, tạo môi trường rèn luyện và động lực cho các em tích cực tham gia công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Bồi dưỡng, định hướng, đề xuất giới thiệu các đội viên, chỉ huy Đội tiêu biểu tham gia xét chọn giải thưởng “Kim Đồng”. Tham mưu cho tổ chức Đoàn cùng cấp có giải pháp phát huy Chỉ huy Đội trưởng thành ở các môi trường khác.

3.3. Công tác xây dựng liên đội, chi đội

- Thực hiện tốt mô hình“Chi đội 3 tốt” và “Liên đội 3 tốt” (học tập tốt, phong trào tốt, tự quản tốt) phù hợp với địa phương, đơn vị.

- Thực hiện đúng quy trình thành lập chi đội đối với lớp 6. Duy trì sinh hoạt Liên đội, Chi đội với các hình thức phù hợp, đảm bảo nội dung chủ đề, chủ điểm theo chương trình năm học.

- Tổ chức Đại hội theo đúng quy định Điều lệ Đội và Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh.

 

4. Công tác bảo vệ, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, triển khai thực hiện Luật Trẻ em

- Tập trung nguồn lực, thời gian cho công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên; tiếp tục tham mưu với BGH nhà trường thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về triển khai Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” và tiến hành đánh giá, tổng kết các Chương trình, Đề án, Chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI về công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng.

- Tổ chức các hoạt động chăm sóc, vui chơi giải trí cho thiếu nhi nhất là vào các dịp cao điểm như Ngày Quốc tế thiếu nhi, dịp hè, tháng hành động vì trẻ em, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán, khai giảng năm học mới… Nâng cao hiệu quả và tính bền vững của chỉ tiêu xây dựng điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi và chỉ tiêu hỗ trợ, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

- Tổ chức rà soát, phân loại và nắm rõ số lượng học sinh bỏ học, có nguy cơ bỏ học để chủ động xây dựng kế hoạch tuyền truyền, vận động, giúp đỡ các em trở lại trường; đồng thời chủ động tìm kiếm, huy động các nguồn lực để giúp đỡ đội viên đến trường.

- Tăng cường truyền thông về các giải pháp phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em, giảm thiểu lao động trẻ em. Phát huy vai trò của câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em các cấp trong việc kịp thời việc tiếp nhận, xử lý thông tin; trợ giúp pháp lý, tư vấn tâm lý và các dịch vụ bảo vệ trẻ em.

- Duy trì và thực hiện tốt việc phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em thông qua các mô hình như: “Hội đồng trẻ em, Diễn đàn trẻ em,…. Định kỳ tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của các em, báo cáo Hội đồng Đội TP.Biên Hòa; đồng thời chuyển ý kiến của trẻ em tới các ngành có liên quan đề nghị xem xét giải quyết; theo dõi quá trình giải quyết các ý kiến, kiến nghị và thông tin phản hồi với trẻ em. 

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Xây dựng chương trình, giải pháp, triển khai cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị. Chủ động làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với Ban Giám hiệu trong triển khai chương trình năm học 2021 - 2022 hiệu quả, an toàn phù hợp với tình hình thực tiễn công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, đơn vị.

- Xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động đội năm học 2021 - 2022 của Liên đội, triển khai cho đội viên đăng kí và phát động thi đua đầu năm.

- Phát động phong trào thi đua xây dựng Chi đội mạnh, học và làm theo lời Bác dạy, phấn đấu trở thành Cháu ngoan Bác Hồ.

- Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi đội và đội ngũ BCH Liên đội. Thực hiện tốt chế độ thông tin hoạt động, họp BCH Liên đội hàng tháng.

- Tăng cường công tác tổ chức các chương trình phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục đội viên, đẩy mạnh các hoạt động sáng tạo khoa học trong đội viên.

- Có nội dung thi đua cho từng đợt hoạt động cao điểm, từng chương trình cụ thể gắn với tiêu chí thi đua năm học do Hội đồng Đội thành phố ban hành. Làm tốt công tác tuyên truyền, thi đua, khen thưởng, tuyên dương.

 

         HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                                                                            TỔNG PHỤ TRÁCH

 

 

         Đỗ Ngọc Thanh                                                                                                                                                                          Nguyễn Thị Xuân Viên

Bài tin liên quan
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Hôm qua : 361
Tháng 05 : 923.621
Năm 2022 : 3.528.895